0914536776

KEO 3M SCOTCH-WELD 4475, CLEAR

Màu sắc: Trong suốt.
Độ nhớt: 6.500 – 10.500cp.
Dung tích: 147,8ml (5oz).
Nhiệt độ bảo quản tiêu chuẩn: 16°C – 27°C.

CHI TIẾT SẢN PHẨM