0914536776

SÚNG BẮN KEO DP 3M SCOTCH-WELD EPX PLUS II

3M Scotch-Weld EPX Plus II Applicator W 2:1 and 1:1 Plunger Model 91
Chuyên dùng để sử dụng để trộn và phân phối keo dán 2 thành phần 3M DP420, 3M DP270, 3M DP1003M DP1103M DP1903M DP8810NS, 3M DP460, DP490…

Súng bắn keo 3M Scotch-Weld EPX Plus II Applicator W 2:1 and 1:1 Plunger Model 91 được sử dụng để phân phối hai phần chất kết dính cấu trúc Scotch-Weld thông qua hai ống keo một cách dễ dàng.

CHI TIẾT SẢN PHẨM