0914536776

KEO DÁN CAO SU SCOTCH – WELD 3M PR100

Keo dán cao su 3M PR100 dung tích 20gr/chai

Dung dịch dạng sệt, màu trong suốt

Keo dán giày 3M PR100 ứng dụng trên các nguyên liệu như dán giày da, gỗ, dùng trong ngành điện tử như dán các vị trí ốp tay cằm hoặc dán cao su

CHI TIẾT SẢN PHẨM