0914536776

KEO SCOTCH-WELD 3M DP110

Keo Epoxy 3M Scotch-Weld DP110.
Màu sắc : xám
Dung tích 1.64fl oz (48.5 ml)
Gốc keo : Epoxy

Keo dán 3M Epoxy Scotch-Weld DP110 Grey là một loại nhựa gốc Epoxy hai thành phần, đóng rắn nhanh, được sử dụng để kết dính kim loại và nhựa.
Thời gian thao tác tạo liên kết trong vòng 20 phút, có thể kiểm soát được lượng keo và thời gian khô của keo linh hoạt.

CHI TIẾT SẢN PHẨM