0914536776

KEO DÁN NÓNG CHẢY 3M 3789Q

Đường kính: 5/8 in
Chiều dài: 8 in
Thời gian đóng rắn : 24 giờ
Thời gian thao tác: 50 giây
Màu sắc: nâu
Liên kết với: ABS, Acrylic, Ván, Vải, Bọt, Giấy, PVC
Xuất xứ : US

CHI TIẾT SẢN PHẨM