0914536776

KEO DÁN KÍNH POLYURETHANE 3M OEM 590

MÃ SẢN PHẨM : # 3M 590
Màu sắc : đen
Thời gian khô bề mặt: 25–40 phút
Tốc độ khô: 24 giờ khô được 3.5mm  từ ngoài vào trong)
Nhiệt độ thi công: 5-35°C
Độ giãn dài: 375%
Dung tích : 310 ml và 600ml

Keo dán kính 3M OEM Polyurethane 590 là chất kết dính một thành phần, đóng rắn nhanh, tạo thành một liên kết vĩnh viễn cứng nhưng vẫn đàn hồi. 

CHI TIẾT SẢN PHẨM