0914536776

QUY TRÌNH ĐÁNH BÓNG GỖ VÀ KIM LOẠI BẰNG 2 BƯỚC

Dung dịch  bước 1 PN05983,
Dung tích dạng gallon 3,78 lít
Dung dịch bước 2 PN05996 dạng quart dung tích 946ml
Hoặc PN39809 gallon dung tích  3,78 lit
Bước 1 heavy PN05955
Dung tích : gallon 3.78L

Để hoàn thiện sơn bóng, 3M gồm có 2 bước:
Bước 1 : phá các vết xước nhám bằng 3M 05983,
Bước 2: tạo độ bóng cho sơn bằng 3M PN05996 .
Ngoài ra 3M còn có dòng sản phẩm cao cấp cho bước 2 tạo độ bóng nhanh và hoàn hảo.

CHI TIẾT SẢN PHẨM