0914536776

QUY TRÌNH ĐÁNH BÓNG XE

Thực hiện dể dàng, đơn giản nhưng hiệu quả tuyệt vời.
Cùng xem 5 bước thực hiện như thế nào nhé 
Quy trình đánh bóng xe được thao tác qua 5 bước như sau:

BƯỚC 1: Chà nhám
BƯỚC 2: Làm tinh vết xước
BƯỚC 3: Đánh PASTE phá 
BƯỚC 4: Đánh PASTE bóng
BƯỚC 5: xóa vết xoáy lông cừu 

CHI TIẾT SẢN PHẨM