0914536776

PHIM CÁCH NHIỆT CAO CẤP 3M PR70 TRONG SUỐT

Phim cách nhiệt 3M PR70 có các tính năng hoạt động
Khả năng truyền sáng 69%
Hiệu ứng gương trong 9%
Hiệu ứng gương ngoài 9%
Ngăn chặn tia tử ngoại ( UV ) 99.9% 
Tổng mứa năng lượng loại bỏ 50%
Chống loá 22%
Khả năng cách nhiệt 38%

Dòng Phim 3M Prestige có 4 loại như sau:
PR40, PR50, PR60 và PR70

CHI TIẾT SẢN PHẨM