0914536776

PHIM CÁCH NHIỆT 3M NV15 NV25 NV35

Phim cách nhiệt 3M NV15 có các tính năng hoạt động:
Khả năng truyền sáng 15%
Hiệu ứng gương trong 11%
Hiệu ứng gương ngoài 39%
Ngăn chặn tia tử ngoại ( UV ) 99%
Tổng mứa năng lượng loại bỏ 71%
Chống loá 83%
Khả năng cách nhiệt 64%

Dòng film 3m sun control window film  ( night vision series ) có 3 loại : 3M NV 15, NV25, NV35

CHI TIẾT SẢN PHẨM