0914536776

DUNG MÔI SÚC BÌNH XĂNG 3M 08813

– Tên sản phẩm: 3M PN8813 Fuel System Cleaner Tank Additive 16oz
– Đóng gói: Bình nhựa 
– Dung tích 473ml (500g). 
– Thời gian sử dụng 5 năm.
– Nhà sàn xuất: 3M US

Dung môi phụ gia xăng (súc bình xăng) 3M PN8813 giúp làm sạch hệ thống phun xăng và buồng đốt giúp tăng hiệu suất động cơ.

CHI TIẾT SẢN PHẨM