0914536776

BĂNG KEO ĐÓNG THÙNG 3M 309 TRONG SUỐT

Mã sản phẩm: 3M 309 clear
Nhà sản xuất: US
Màu sắc: clear
Kích thước: cắt theo size yêu cầu 
Các kích thước phổ biến: 48mm x 100m
                                         24mm x 100m
                                         12mm x 100m
Đặc biệt kích thước lớn   72mm x 1.000m.
CHI TIẾT SẢN PHẨM