0914536776

BĂNG KEO CƯỜNG LỰC 3M VHB 5915

Băng keo 3M VHB là gì? được viết tắt của từ gì?
3M VHB được viết tắt của từ “Very High Bonding Tapes” được dịch ra là Băng Keo Cường Lực 3M
Vậy 3M VHB có gì nổi bật ?

Băng keo cường lực VHB 5915 là băng keo 2 mặt được dùng để thay thế các phương pháp ghép nối thông thường như hàn, bắn rivet hay dùng keo.
Tại sao phải dùng băng keo 3M 5915 mà không phải là loại băng keo 2 mặt thông thường ?
Và tại sao băng keo 3M VHB 5915 lại có khả năng làm được chuyện như vậy, hãy cùng xem nhé.

CHI TIẾT SẢN PHẨM