0914536776

Thu nhập ngoài lương dưới 120 triệu đồng sẽ không phải kiểm tra thuế

(Dân trí) – Thu nhập vãng lai bình quân trong năm không quá 10 triệu đồng/tháng đã được chi trả khấu trừ thuế tại nguồn thì không phải quyết toán thuế.
Đây là một trong những nội dung được đề cập tại dự thảo tờ trình của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Trong chương trình này, Chính phủ đề xuất sửa luật Thuế thu nhập cá nhân với nhiều nội dung có lợi cho người lao động.
Trước hết, trường hợp cá nhân có thu nhập vãng lai (tiền lương, tiền công được nhận từ các nguồn thu không thông qua ký kết hợp đồng lao động, thu nhập vãng lai không thường xuyên) không quá 10 triệu/tháng thì không phải quyết toán thuế để giảm lượng kê khai, quyết toán thuế cuối năm.
Hiện nay, trong 10 loại thu nhập chịu thuế thì chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú là thuộc diện phải quyết toán thuế theo năm. Do vậy, dự thảo nêu rõ cần quy định cụ thể về quyết toán thuế đối với trường hợp này. Đồng thời, nghiên cứu để Luật hóa quy định hiện đang quy định tại Nghị định của Chính phủ.
Theo quy định về quyết toán thuế với thu nhập từ tiền lương, tiền công căn cứ khoản 3 Điều 24 luật Thuế thu nhập cá nhân, đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập khấu trừ thuế của từng cá nhân căn cứ vào thu nhập tính thuế tháng và biểu thuế lũy tiến từng phần.
Đối với các khoản tiền công, tiền chi khác cho cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm tạm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên số thu nhập trả cho cá nhân.
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập và người nộp thuế phải thực hiện quyết toán thuế để xác định số thuế phải nộp thêm, số thuế được hoàn (nếu có). Cá nhân có thêm thu nhập vãng lai ở nơi khác ngoài thu nhập từ tiền lương, tiền công mà phần thu nhập này không quá 10 triệu/tháng nếu không có nhu cầu thì không quyết toán thuế.
Trong quá trình thực hiện, có ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định tại luật Thuế thu nhập cá nhân nội dung nguyên tắc về việc quyết toán thuế, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc hướng dẫn và tổ chức thực hiện.
Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, ở hầu hết các nước, thuế thu nhập cá nhân được tính trên tổng thu nhập trong năm từ tất cả các nguồn và chỉ áp dụng một biểu thuế lũy tiến.
Hàng tháng, doanh nghiệp/cá nhân nộp thuế tạm tính và khi có chính xác số thu nhập của năm tính thuế sẽ có quyết toán thuế cuối cùng, đồng thời có số thuế tạm tính đã nộp.
Các cá nhân có từ 2 nguồn thu nhập trở lên, hầu hết các nước đều áp dụng phương pháp các doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế đối với tiền lương và người nộp thuế phải thực hiện kê khai thuế với cơ quan thuế nếu có thu nhập từ nhiều nguồn thu nhập.

DUYMINH - CHUYÊN SẢN PHẨM 3M CHÍNH HÃNG

Hotline: 0914 536 776