0914536776

THÔNG BÁO TĂNG GIÁ CÁC SẢN PHẨM 3M TỪ THÁNG 5 NĂM 2022

Kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2022 (“Ngày hiệu lực”), 3M sẽ điều chỉnh giá đối với một số sản phẩm. Những thay đổi về giá này chủ yếu xuất phát từ sự gia tăng liên tục, có xu hướng mở rộng và kéo dài của tình trạng lạm phát.

DUYMINH - CHUYÊN SẢN PHẨM 3M CHÍNH HÃNG

Hotline: 0914 536 776