0914536776

Thời Hạn Của Tài Khoản Định Danh Điện Tử Người Dân Cần Nắm Rõ

Tài khoản định danh điện tử không sử dụng suốt đời mà ứng dụng này cũng như thẻ căn cước công dân gắn chip đều có thời hạn theo từng mốc tuổi.

Tài khoản định danh điện tử có nhiều tiện ích. Ảnh: C06
Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (chính là mã số định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân).
Tài khoản định danh điện tử giúp công dân có thể ngồi tại nhà để thực hiện nhiều dịch vụ công, các giao dịch tài chính.
Đặc biệt, nếu tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2, người dân sẽ được hưởng nhiều tiện tích
Tài khoản định danh điện tử của công dân được sử dụng trong một thời hạn nhất định. Theo Bộ Công an, tài khoản định danh điện tử có cùng thời hạn với thẻ căn cước công dân gắn chip.
Theo đó, tài khoản định danh điện tử sẽ hết hạn khi Căn cước công dân gắn chip hết thời hạn sử dụng. Sau khi làm lại thẻ Căn cước công dân gắn chip mới, tài khoản định danh điện tử sẽ lại được gia hạn để sử dụng.
Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014 quy định về độ tuổi đổi thẻ căn cước công dân như sau:
Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.
Trường hợp thẻ căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.
Theo quy định trên, hạn sử dụng của tài khoản định danh điện tử sẽ phụ thuộc vào độ tuổi của người được cấp. Khi công dân đến các mốc độ tuổi là 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi thì tài khoản định danh điện tử và căn cước công dân đều sẽ hết hạn.
Tuy nhiên, nếu người dân đi làm thẻ căn cước công dân mới trong 2 năm trước khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi thì cả thẻ căn cước mới và tài khoản định danh điện tử sẽ tiếp tục có giá trị tiếp đến mốc tuổi đổi thẻ tiếp theo.
Cụ thể:
Tài khoản định danh điện tử, căn cước công dân được cấp từ khi đủ 14 đến trước 23 tuổi sẽ hết hạn vào năm 25 tuổi.
Tài khoản định danh điện tử, căn cước công dân được cấp từ khi đủ 23 đến trước 38 tuổi sẽ hết hạn vào năm 40 tuổi.
Tài khoản định danh điện tử, căn cước công dân được cấp từ khi đủ 38 đến trước 58 tuổi sẽ hết hạn vào năm 60 tuổi.
Tài khoản định danh điện tử, căn cước công dân từ khi đủ 58 tuổi trở đi sẽ được sử dụng cho đến khi người đó chết (trừ trường hợp thẻ bị mất hoặc hư hỏng).
                                                                                     QUANG VIỆT – Báo Lao Động

DUYMINH - CHUYÊN SẢN PHẨM 3M CHÍNH HÃNG

Hotline: 0914 536 776