0914536776

KHẨU TRANG 3M 9001V CÓ VAN THỞ

Mã sản phẩm: 9001V
Thương hiệu : 3M
Xuất xứ: China
Tiêu chuẩn: Đạt chuẩn AS/NZS P2, EN 143: 2000.

Khẩu trang 3M 9001V đạt tiêu chuẩn:
• Đạt chuẩn AS/NZS P2, EN 143: 2000.
• Dùng trong môi trường bụi/sol khí không chứa dầu.
• Có van thở một chiều 3M.
• Thanh điều chỉnh độ kín ở mũi.

CHI TIẾT SẢN PHẨM