0914536776

DUNG DỊCH TẨY KEO, NHỰA ĐƯỜNG 3M 08987

Tên sản phẩm: 3M General Purpose Adhesive Cleaner 08987
Trọng lượng: 425g
Xuất xứ: Mỹ 
Thiết kế dạng chai xịt
Chức năng: Tẩy keo, nhựa đường, dầu mỡ…

– Dung Dịch Tẩy Keo, Nhựa Đường 3M 08987 chuyên làm sạch các loại keo, nhựa đường, dầu mỡ và các chất khó tẩy khác dính trên bề mặt. Có thể tẩy các vết keo của keo xịt đa năng 3M super 77, 3M 90,…hiệu quả.
– Là sản phẩm dùng gỡ keo dán VHB của Logo, chữ, thương hiệu xe mà không cần hơ nóng hay phải khò trên bề mặt.

CHI TIẾT SẢN PHẨM