0914536776

CHỈ THỊ HÓA HỌC 3M 1250 HẤP ƯỚT

Mã sản phẩm: 3M 1250
Phương pháp tiệt khuẩn: Hơi nước
Loại sản phẩm: Dụng cụ đo chỉ thị sinh học
Quy cách đóng gói: 240 miếng/ hộp ( 8 hộp/case)
Kích thước: 1.5cm x 20cm
Product Type Free Format: Indicator Strip
Product Use: Pack Monitoring
Que chỉ thị hóa học nhóm 2-4

CHI TIẾT SẢN PHẨM