0914536776

BĂNG KEO NHÔM 3M 425

Thông tin kỹ thuật của 3M 425
Thành phần keo: Arylic
Độ dày backing: 2.8 mils
Tổng độ dày: 4.6mils
Dải nhiệt độ áp dụng: (-53°C) to (149°C)

Điểm đặc biệt:
UL723 (Chống cháy & chống khói)
UL746C (các đánh giá thiết bị điện)
F.A.R.25.853 (không chứa các thành phần có nguồn từ fuel vào máy bay)
SAE-AMST-23397 (Paint Stripping)
L-T-80-C (Che chắn, chịu thời tiết, phản xạ và truyền hơi)

CHI TIẾT SẢN PHẨM