0914536776

SẢN PHẨM NHÁM 3M ỨNG DỤNG CHO QUY TRÌNH SƠN VÀ HOÀN THIỆN SAU KHI SƠN TRÊN GỖ

SẢN PHẨM NHÁM 3M ỨNG DỤNG CHO QUY TRÌNH SƠN VÀ HOÀN THIỆN SAU KHI SƠN TRÊN GỖ được thực hiện qua 3 bước như sau:
BƯỚC 1 : Sơn lót
BƯỚC 2: Sơn màu
BƯỚC 3: Sơn bóng

DUYMINH - CHUYÊN SẢN PHẨM 3M CHÍNH HÃNG

Hotline: 0914 536 776