0914536776

QUY TẮC MƯỢN NỢ PHẢI KHẮC CỐT GHI TÂM

1. Mượn ngày 10, hứa ngày 10 tháng sau trả thì tới ngày 10 phải trả, không có tiền kịp thì tới ngày 7 ngày 8 phải báo cho người ta, chứ không phải tới ngày 10, “im như thóc” rồi người ta hỏi mới nói là không có tiền, trả sau một chút.
2. Đang mượn tiền, thân mang n.ợ, thì bớt đăng hình đi du lịch, khoe m.ua đồ hiệu. Bớt khoe đi xe đẹp đi. Chủ n.ợ cũng là con người chứ có phải … đâu mà không có cảm xúc, không biết t.ổ.n th.ư.ơ.ng.
3. Mượn tiền của ai thì đích thân mình phải đi trả cho người đó, chứ không phải mượn xong của người này rồi nói là người kia nó còn thiếu t.a.o, m.à.y đòi nó luôn giùm t.a.o. Người ta cho mượn tiền chứ không kiêm luôn nghề đòi n.ợ, không cấn qua cấn lại.
4. Mượn 10 triệu thì đến ngày trả phải trả 10 triệu, không phải trả 5 triệu, lần sau đưa thêm 2 triệu, lần nữa đưa 1 triệu. Đưa vậy n.á.t tiền, t.ộ..i người ta. Lúc lấy tôi giao 10 triệu 1 cục chứ tôi có giao mỗi lần 1 ít đâu.
5. Lúc mượn tiền mình k..h..ó.c t.h.a.n, k..h..ổ s.ở, tha thiết, mượn xong lúc trả tiền thì mình phải tươi cười mình trả cho người ta, không phải lúc trả ngồi t.h.a.n, gom tiền chỗ này chỗ kia c.ự.c lắm mới đủ trả. Gom đâu kệ m.à.y, t.a.o chỉ cần biết tiền t.a.o phải về túi t.a.o. Hiểu chứ?
6. Bạn mình có làm mấy trăm triệu một tháng thì kệ bạn mình, đừng có kêu: “Mấy trăm triệu 1 tháng mà có 1 triệu cũng đòi.” Làm mấy trăm triệu với đòi 1 triệu nó không có liên quan. Đây không làm từ thiện.
Nguồn: Beatvn

DUYMINH - CHUYÊN SẢN PHẨM 3M CHÍNH HÃNG

Hotline: 0914 536 776