0914536776

NGƯỜI LÀM NÊN ĐẠI SỰ ẮT BIẾT: 4 KHÔNG NÓI, 5 KHÔNG GIÚP, 3 KHÔNG CAN THIỆT

3 KHÔNG CAN THIỆP.

1. Không lo chuyện bao đồng.
2. Không can thiệp chuyện tình cảm của người khác.
3. Không can thiệp chuyện gia đình người ta.

4 KHÔNG NÓI

1. Không nói lời tồi tệ
2. Không nói lời ngông cuồng
3. Không oán trách.
4. Không nói lời vô nghĩa.

5 KHÔNG GIÚP

1. Không cố giúp việc quá sức mình
2. Không giúp những việc vượt quá giới hạn
3. Không giúp người không biết nhớ ơn.

4. Không cứu nghèo hèn.
Có câu, cứu ng.h.è.o không cứu h.è.n, giúp khó không giúp lười. Khi người khác gặp khó khăn, bạn đưa tay giúp đỡ một chút là nên làm, tích đức cho chính mình và con cháu. Nhưng nếu người đó không chịu tiến bộ, ng.h.è.o khó suốt bao nhiêu năm trời mà chỉ biết kêu than, thì sự giúp đỡ của bạn sẽ chỉ khiến người ta lười biếng hơn mà thôi.

Cứu người ng.h.è.o mà h.n. thì không bao giờ là đủ cả, nếu bản thân người kia không có quyết tâm đổi đời, thì bạn có giúp cũng chỉ tốn công vô ích.

5. Không giúp những việc vượt quá nguyên tắc.

NguồnTạp chí doanh nhân

DUYMINH - CHUYÊN SẢN PHẨM 3M CHÍNH HÃNG

Hotline: 0914 536 776