0914536776

Lập Nghiệp, Quản Nghiệp, Giữ Nghiệp Đều Nên Học Tư Mã Ý: 3 Thuật Quản Trị Của Người Nghĩ Lớn, Làm Lớn!

Có câu nói: “Lập nghiệp học Lưu Bị, quản nghiệp học Tào Tháo, giữ nghiệp học Tôn Quyền”. Tuy nhiên, trên vũ đài lịch sử lại có một người hội đủ 3 yếu tố trên, đó là Tư Mã Ý. Sau mấy chục năm sóng gió tranh giành, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền đều không thể thống nhất được thiên hạ, để cuối cùng, cả giang sơn đều rơi vào tay gia tộc Tư Mã.

Mới đầu Tư Mã Ý được sử sách ghi lại như một kẻ không thích làm quan, sống đời bình dị. Sau nhiều lần tìm cố từ chối, mãi đến năm 30 tuổi (năm 209), khi Tào Tháo trở thành Thừa tướng, Tư Mã Ý mới chính thức bước vào quan trường.
Thế nhưng, khi đã bước chân lên vũ đài chính trị, Tư Mã Ý lại thể hiện rõ là một người có đức tính nhẫn nai hơn người, một tư duy chính trị sắc bén hơn hẳn so với hầu hết các đối thủ lớn thời bấy giờ. Và để rồi từ một “Văn Học Duyện” nhỏ bé dưới trướng của Tào Tháo, từ một quan Chủ bộ vốn bị Tào Tháo nghi ngờ, Tư Mã ý trở thành “Lục Thượng Thư Sự” dưới trướng Tào Phi, được Phi ví như “Tiêu Hà” của mình, trở thành Phiêu Kỵ Đại tướng quân nắm Dự Châu và Kinh Châu dưới thời Tào Duê.
Từ một kẻ bị tước bỏ quyền lực thời Tào Phương, Từ Mã Ý một lần nữa giành lại thực quyền, giết chết Tào Sảng, Vương Lăng, trở thành kẻ còn lại sau cùng, đặt nền tảng cho sự thống nhất của Trung Hoa cuối thời Đông Hán.
Vây điều gì giúp Tư Mã ý làm lên điều đó? Dưới đâu là 3 điều rút ra từ bậc kỳ tài Tư Mã Ý. Phàm ai muốn mưu đại sự, làm việc lớn, gặt hái được thành công cũng nên “tầm sự học đạo”.
Thứ nhất: Chọn đúng người hợp tác
Tư Mã Ý biết chọn đúng người khi nhìn ra được trong số con của Tào Tháo thì Tào Phi là người có khả năng thừa kế sự nghiệp của Tào Tháo cao nhất, nên tạo mối quan hệ tốt với Tào Phi. Sau khi Tào Phi trở thành Thái tử, Tư Mã Ý nghiễm nhiên trở thành thầy của Tào Phi, thành người Tào Phi hết mực tin dùng.
Trong cuộc sống hiện đại, nói về quan hệ hợp tác giữa người với người, một nhà xã hội học người Mỹ đã chỉ ra rằng: “Mọi mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau, bản chất đều là các mối quan hệ trao đổi. Bản chất xã hội vốn là trao đổi ngang bằng. Muốn giao lưu với người giỏi, trước tiên phải hoàn thiện bản thân mình”.
Trước hết, hãy tăng cường năng lượng của bạn. Giao thiệp rộng không phải là có bao nhiêu người biết bạn, mà là khi cần bạn có thể gọi bao nhiêu người. Cải thiện sức mạnh của bạn và làm cho bản thân mạnh mẽ hơn sẽ thu hút người giỏi sẵn lòng giúp đỡ bạn. Không ngừng phấn đấu để bản thân bạn ngang tầm với kẻ mạnh. 
Sau khi bản thân đã đủ mạnh, càng phải thấu suốt câu “Môn đăng hộ đối” trong nghề nghiệp? Điều đầu tiên bạn cần biết là tài khoản của bạn phải có nhiều tiền, học thức tương xứng và thu nhập cao. Sự kết hợp của ba điều này có thể phản ánh việc mọi người ở cùng đẳng cấp với nhau hay không. Mây tầng nào gặp gió tầng ấy, chỉ những người ưu tú mới kết giao với những người ưu tú.

                                                             Ảnh minh hoạ: Internet
Thứ hai: Biết mình, biết ta, ẩn thân chờ thời, ra mặt đúng lúc
Mặc dù Tào Tháo sớm đã phát hiện Tư Mã Ý là người có tướng “Lang cố, chí tại thiên hạ”, nhất quyết không phải là người an phận thủ thường, chịu cảnh làm tôi tớ, nên Tào Tháo đã nhiều lần có ý muốn giết Tư Mã Ý để trừ hậu họa về sau.
Tuy nhiên Tư Mã Ý là bậc kỳ tài với thuật ẩn thân, biết địch biết ta, đoán được dụng ý của Tào Thào nên Tư Mã Ý xin rút về phía sau chuyên tâm nghiên cứu học vấn, trông coi phần mộ của Tào Xung. Khi bên cạnh Tào Tháo, trong số các bậc anh tài của Tào Tháo, Tư Mã Ý luôn thể hiện là một người bình thường, mãi đến năm 209, sau khi Tào Tháo bại trận Xích Bích trở về, Tư Mã Ý mới bắt đầu dần xuất đầu lộ diện, ra tay tương trợ Tào Tháo.
Chúng ta, nhận rõ bản thân, đừng đặt bản thân mình quá cao, cũng đừng đặt bản thân mình quá thấp chính là đỉnh cao của người “biết mình biết ta”. 
Những người đánh giá cao bản thân mình trong cuộc sống có ở khắp mọi nơi. Họ cho rằng thành công của người khác vừa hay là do gặp được may mắn, nhưng lại không hề biết rằng để có được sự tán dương của người khác, dù có được may mắn cũng cần phải nỗ lực hết mình.
Điều đáng sợ của một người không phải là không có năng lực mà là có năng lực nhưng không tin tưởng bản thân mình. Rõ ràng có thể làm tốt mọi chuyện, nhưng vì không ngừng hoài nghi bản thân mình mà thất bại, không thử thì không bao giờ biết được có thành công hay không.
Trời sinh ta tất có chỗ dùng, mỗi người đều có điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, chỉ cần hiểu rõ bản thân mình mới có thể phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu. Phát huy những ưu điểm của bản thân mình, bớt đi đường vòng, dũng cảm leo tận lên đỉnh.

Thứ ba: Lấy nhân chờ thời
Ngay từ đầu, Tào Tháo đã sớm nhận ra Tư Mã Ý là mầm mống đe dọa không hề nhỏ cho cơ đồ của mình. Tuy nhiên, Tư Mã Ý vẫn tài tình nhẫn nhịn mà đóng vai “trung thần” của mình qua 4 đời quân vương nhà Ngụy. Khi về già, Tư Mã Ý còn được Ngụy đế Tào Duệ trước lúc lâm chung ủy thác, gửi gắm trách nhiệm quan trọng, làm phụ chính đại thần cho hoàng đế mới.
Tư Mã Ý âm thầm nhẫn nhịn trong suốt 50 năm chỉ để chứng minh bản thân mình là một “trung thần” trong mắt các hoàng đế nhà Ngụy, để cuối cùng tới khi hơn 70 tuổi, Tư Mã Ý mới đột ngột làm binh biến, nắm lấy toàn bộ quyền lực của nhà Ngụy. Đây gọi là “Nhất kiếm định giang sơn” mà không phải ai cũng có thể thi triển.
Tư Mã Ý chính là nhân vật dung hòa, hội tụ đầy đủ tài năng: thần cơ diệu toán của Gia Cát Lượng, hùng tài đại lược của Tào Tháo, sự đa tài đa nghệ của Chu Du và dáng vẻ ôn hòa, ôn nhu đức độ của Lỗ Túc. Tư Mã Ý chính là bậc thầy sử dụng “thuật ẩn nhẫn” để giấu mình chờ thời, không để lộ tài năng, sở hở cho đối thủ. Đây chính là một trong những nhân vật thành công nhật thời Tam Quốc.
Chúng ta, nhiều khi sống chẳng vui, ôm cáu giận chỉ vì chút khẩu khí. Mà chuyện không như ý trong đời lại chiếm phần nhiều. Thế nên, nhân sinh ắt là không thể tránh khỏi lụy phiền, đời người cũng phải kinh qua gian khó. Muốn thành đại sự thì phải có đại khí. Mà người có đại khí ắt là có tâm Đại Nhẫn.
Nhẫn không phải là trốn tránh gian khổ, đè nén tâm can mà là đối diện với gian khổ, dùng tâm thái hoà ái để dung hoà vạn sự. Nhẫn cũng không phải là yếu hèn, nhu nhược mà là thể hiện của ý chí kiên cường, của sự tu dưỡng. Đây cũng là một loại năng lượng tích luỹ lớn của đời người, khi thời cơ đến thì có thể bột phát ra sức mạnh không gì cản nổi. Người đại nhẫn, ắt làm nên thành tựu. 
Theo: Sound of Hope 
                                                                                                                              Ngọc Tú

DUYMINH - CHUYÊN SẢN PHẨM 3M CHÍNH HÃNG

Hotline: 0914 536 776