0914536776

EVN Lỗ Hơn 1.307 Tỷ Đồng Từ Sản Xuất, Kinh Doanh Điện Năm 2020

EVN ghi nhận khoản lỗ hơn 1.307 tỷ đồng từ sản xuất, kinh doanh điện năm 2020, nhưng nhờ sinh lời từ hoạt động khác nên vẫn lãi 4.742 tỷ đồng.
Ngày 25/2, Bộ Công Thương công bố chi phí giá thành sản xuất điện năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Việc công bố giá thành sản xuất điện năm 2020 của EVN sẽ là một trong số tham chiếu đầu vào để xây dựng phương án giá điện bán lẻ bình quân năm 2022 của tập đoàn này. Ngoài ra, giá bán lẻ điện bình quân năm nay còn được tính toán trên cơ sở các chi phí đầu vào như than, khí cho sản xuất điện, kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia.
Trong quá trình xây dựng phương án giá bán lẻ bình quân 2022, EVN cũng cần tính toán ước tính số thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh điện năm 2021, chi phí dự kiến năm 2022 của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối – bán lẻ điện, điều hành – quản lý ngành và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện.
Theo Bộ Công Thương, sản lượng điện thương phẩm năm 2020 đạt 216,95 tỷ kWh, tăng 3,42% so với 2019. Nhờ đó, doanh thu từ bán điện thương phẩm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận hơn 394.892 tỷ đồng. Tức là, giá bán điện bình quân năm 2020 của tập đoàn này khoảng 1.820,20 đồng một kWh, giảm 1,68% so với 2019.
Việc giá bán điện thương phẩm bình quân 2020 giảm so với năm trước đó được Bộ này lý giải, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã thay đổi cơ cấu tỷ trọng phụ tải của các nhóm khách hàng sử dụng điện, nhất là dịch vụ. Bên cạnh đó, EVN có hai đợt giảm giá điện, tiền điện hỗ trợ khách hàng vì ảnh hưởng Covid-19, tổng số tiền 12.300 tỷ đồng.
Vì thế, sản xuất điện năm 2020 tập đoàn này ghi nhận lỗ hơn 1.307 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong năm 2020 tập đoàn này có các khoản thu từ hoạt động tài chính, chuyển nhượng vốn, lãi từ chia cổ tức… khoảng 6.049 tỷ đồng, nên tính chung vẫn lãi hơn 4.742 tỷ đồng.
Về sản xuất kinh doanh điện năm 2020 của EVN, Bộ Công Thương cho biết, giá thành sản xuất điện giảm 1,22% so với 2019, ở mức 1.826,22 đồng một kWh. Giá thành sản xuất, kinh doanh điện gồm giá từ các khâu phát điện, truyền tải, phân phối – bán lẻ và phụ trợ, quản lý ngành.

             Nhân viên Tổng công ty Điện lực Hà Nội sửa chữa trên đường dây. Ảnh: Nguyễn Hiệp
Bóc tách dữ liệu từng khâu trong giá thành sản xuất kinh doanh điện 2020, khâu phát điện có giá thành chiếm hơn 78%, ở mức 1.433,34 đồng một kWh, giảm gần 44 đồng so với năm 2019.
Còn khâu truyền tải điện, có giá thành là 77,69 đồng một kWh. Khâu phân phối – bán lẻ là 308,54 đồng một kWh; và phụ trợ quản lý ngành 6,66 đồng một kWh.
Theo Bộ Công Thương, năm 2020 đã có hơn 5.030 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá từ các năm trước được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện. Trong đó, chênh lệch tỷ giá mua điện năm 2018 là 3.630 tỷ đồng và một phần chênh lệch tỷ giá năm 2019, khoảng 1.400 tỷ.
Tuy nhiên, gần 7.583 tỷ đồng từ chênh lệch tỷ giá từ hợp đồng mua điện năm 2019 – 2020 hiện chưa được hạch toán vào giá thành sản xuất điện 2020.
Bộ này lưu ý, các khoản thu của EVN và các đơn vị thành viên từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện… đã được giảm trừ vào chi phí sản xuất điện của tập đoàn và các đơn vị thành viên.

DUYMINH - CHUYÊN SẢN PHẨM 3M CHÍNH HÃNG

Hotline: 0914 536 776