0914536776

Chính thức giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%

Chính phủ đã chính thức ban hành quyết định về việc giảm thuế giá trị gia tăng cho nhiều hàng hóa.
Ngày 28.1, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15. Quy định này chính thức có hiệu lực từ ngày 1.2.
Cụ thể, giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (không phân biệt đối tượng cung cấp hàng hóa, dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức hay hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) xuống còn 8% (giảm 2%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

                                Nhiều hàng hóa sẽ được giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8%                   

M.P

Việc áp dụng giảm thuế GTGT sẽ không phân biệt phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ hay phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu. Quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân được thụ hưởng chính sách. Để người tiêu dùng thực sự được hưởng lợi từ việc giảm thuế GTGT nêu trên, Nghị định số 15/2022 cũng đã giao các Bộ theo chức năng, nhiệm vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung các giải pháp ổn định cung cầu hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế nhằm giữ bình ổn mặt bằng giá cả thị trường (giá chưa có thuế giá trị gia tăng) từ ngày 1.2 – 31.12 cơ bản ổn định so với thời điểm trước ngày quy định này có hiệu lực.
Nghị định 15/2022 cũng quy định về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam. Theo dự tính của Bộ Tài chính, chính sách miễn giảm thuế theo nghị định mới này dự kiến sẽ có tác động giảm thu ngân sách nhà nước năm 2022 khoảng 51.400 tỉ đồng, trong đó riêng chính sách giảm thuế GTGT khoảng 49.400 tỉ đồng. Số tiền thuế được hỗ trợ này sẽ góp phần giúp doanh nghiệp, tổ chức và người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời có tác dụng kích thích tiêu dùng, đầu tư qua đó đóng góp vào kết quả khôi phục lại nền kinh tế của đất nước sau dịch bệnh và góp phần thực hiện an sinh xã hội.

DUYMINH - CHUYÊN SẢN PHẨM 3M CHÍNH HÃNG

Hotline: 0914 536 776