0914536776

Bộ Tài Chính Yêu Cầu Doanh Nghiệp Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Quản Trị Rủi Ro

(Dân trí) – Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải quản trị rủi ro với 3 tuyến bảo vệ độc lập, theo yêu cầu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính).
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm vừa có văn bản về việc thực hiện quản trị rủi ro, gửi đến các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
Cục yêu cầu các doanh nghiệp thiết lập, triển khai thực hiện hệ thống quản trị rủi ro nhằm xác định, đo lường, đánh giá, báo cáo và kiểm soát một cách hiệu quả các rủi ro phát sinh từ hoạt động kinh doanh. Quản trị rủi ro của doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định pháp luật.
Các doanh nghiệp phải tổ chức quản trị rủi ro với 3 tuyến bảo vệ độc lập tại các bộ phận nghiệp vụ; bộ phận quản trị rủi ro, kiểm toán tuân thủ và các bộ phận kiểm soát khác; bộ phận kiểm toán nội bộ.
Các doanh nghiệp cần nhận dạng các rủi ro trọng yếu như rủi ro bảo hiểm, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro đối tác (bao gồm rủi ro pháp lý, rủi ro gian lận), rủi ro thanh khoản và các rủi ro khác theo đánh giá của doanh nghiệp bảo hiểm có thể gặp phải trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Bộ Tài chính chỉ đạo bảo hiểm phi nhân thọ quản trị rủi ro sau những lùm xùm liên quan hoạt động của các công ty bảo hiểm nhân thọ (Ảnh: NVCC).

Đồng thời, cơ quan điều hành yêu cầu các doanh nghiệp theo dõi trạng thái rủi ro và đánh giá kịp thời, cảnh báo sớm khả năng vi phạm các hạn mức rủi ro, hạn chế nguy cơ xảy ra rủi ro để bảo đảm an toàn trong hoạt động; lập các báo cáo nội bộ về theo dõi rủi ro và gửi đến các cá nhân, bộ phận có liên quan.
Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cũng cần kiểm soát việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ theo các hạn mức rủi ro tương ứng; kiểm tra sức chịu đựng theo quy định, có các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và xử lý kịp thời các rủi ro để bảo đảm tuân thủ các hạn mức rủi ro.
Đồng thời, các doanh nghiệp phải tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và quy định pháp luật. Cụ thể, không được đầu tư quá 30% nguồn vốn đầu tư vào các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu lẫn nhau, không được đầu tư trở lại dưới mọi hình thức cho các cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trừ gửi tiền tại các cổ đông, thành viên là tổ chức tín dụng.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm, đánh giá chất lượng tư vấn, giới thiệu sản phẩm bảo hiểm của đại lý bảo hiểm và nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm. Thực hiện kiểm tra, giám sát các khoản doanh thu, chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm đảm bảo tuân thủ pháp luật về thuế, pháp luật kinh doanh bảo hiểm và pháp luật có liên quan.
“Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, các bộ phận có liên quan của doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định, tự chịu trách nhiệm về việc quản lý, giám sát hiệu quả hoạt động, thực hiện các nghĩa vụ, cam kết với bên mua bảo hiểm”, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chỉ đạo.
                                                                                                       Mỹ Tâm  Theo Báo Dân Trí.

DUYMINH - CHUYÊN SẢN PHẨM 3M CHÍNH HÃNG

Hotline: 0914 536 776