0914536776

Bộ Công Thương Lập Hội Đồng Thẩm Định Kết Quả Thanh Tra Trong Kinh Doanh Xăng Dầu

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có quyết định thành lập hội đồng thẩm định dự thảo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của một số thương nhân kinh doanh xăng dầu.

Thanh tra Sở Công Thương thành phố Cần Thơ kiểm tra một cây xăng ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng (Cần Thơ). Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN.

Ngày 10/10, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 2091/QĐ-BCT về việc thành lập hội đồng thẩm định dự thảo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của một số thương nhân kinh doanh xăng dầu.
Hội đồng này sẽ thẩm định dự thảo kết luận thanh tra của các đoàn thanh tra được Bộ trưởng Bộ Công Thương thành lập từ trước đó vào tháng 2/2022 liên quan tới việc thanh tra 33 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trên cả nước. Các đoàn thanh tra này đã tiến hành thanh tra các hoạt động mua, bán, xuất nhập khẩu xăng dầu; tuân thủ nhập theo hạn ngạch tối thiểu được Bộ Công Thương phân bổ hằng năm; tuân thủ quy định về cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu; sở hữu, đồng sở hữu hệ thống hạ tầng kinh doanh xăng dầu (kho, bể chứa, tàu vận chuyển…); hệ thống phân phối (tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ trực thuộc) và quy định về dự trữ lưu thông…
Hội đồng thẩm định sẽ có nhiệm vụ nghiên cứu, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra của các đoàn thanh tra, xây dựng báo cáo kết quả thẩm định và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Công Thương về báo cáo kết quả thẩm định. 
Nội dung thẩm định sẽ bao gồm kết luận những nội dung đã tiến hành thanh tra như xác định hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, trên cơ sở kết quả các đoàn thanh tra đã kiểm tra, xác minh. 
Thời hạn thẩm định trong vòng 10 ngày, kể từ ngày hội đồng thẩm định nhận được đủ dự thảo kết quả thanh tra và tài liệu có liên quan được các trưởng đoàn thanh tra bàn giao. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng thẩm định báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương điều chỉnh thời hạn thẩm định.
Còn trách nhiệm của các đoàn thanh tra, trong 3 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực, các trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm bàn giao đầy đủ dự thảo kết luận thanh tra và tài liệu có liên quan phục vụ việc thẩm định. 
Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng thẩm định làm việc trực tiếp với trưởng đoàn thanh tra, thành viên của đoàn thanh tra để làm rõ thêm về nội dung của dự thảo kết luận thanh tra. 
Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Hội đồng tự giải thể sau khi Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành kết luận thanh tra.
Đến nay, Bộ Công Thương đã thông tin một phần nội dung kết luận này liên quan đến việc thi hành quyết định xử phạt bổ sung bằng hình thức tước giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu với một số doanh nghiệp đầu mối.
                                                                                                               Thu Trang/Báo Tin tức

DUYMINH - CHUYÊN SẢN PHẨM 3M CHÍNH HÃNG

Hotline: 0914 536 776