0914536776

BÀI VIẾT DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI TRÊN 30 TUỔI

1. Ý chí:
Là điều còn lại sau khi bị mất tất cả, là thứ ở lại đến cùng, không thể nào đ.ánh đổi, không bao giờ bị mất.
2. Nhân cách:
Là cách làm ra giá trị của bản thân, là cách cho đi, là cách đ.ánh mất và lấy lại những gì sau khi bị mất.
3. Giá trị tư cách con người:
Tỷ lệ nghịch với sự khác biệt trong thái độ ứng xử với người khác lúc đang đi lên đỉnh cao, trên đỉnh cao và từ đó trượt xuống hố sâu… khi gặp lại người khác đó.
4. Bản lĩnh:
Không chỉ là dám đương đầu, dám nghĩ, dám làm những điều mình muốn hay yêu thích mà dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu làm những điều mình không muốn, không yêu thích; là biết Nhẫn: Kiên Nhẫn, Nhẫn Nại, Nhẫn Nhịn, Nhẫn Nhục, Tàn Nhẫn – đặc biệt với bản thân – trong quá trình nghĩ, làm, đương đầu ấy…
5. Trí tuệ:
Không chỉ là kiến thức mà là biết Biến: Biến Hoá, Quyền Biến với những Có và Không Có, Biết và Không Biết… khi tư duy, hành động.
PS: Thật kỳ lạ với thế giới hôm nay. Đầy những kẻ d.ốt luôn tràn ngập tự tin và bao người trí tuệ đầy hoài nghi.
6. Lực khoẻ:
Không chỉ là khả năng đ.ánh được đòn đ.au mà là năng lực chịu được đ.òn mạnh.
7. Thế cao:
Không phải là đứng cao hơn bao nhiêu người mà là khả năng đứng ngang hàng với bất kỳ ai khi nói chuyện.
PS: Bậc Đại nhân thì không cần Thế cũng chả chiêu nhiều Lực. Họ là người biết Quyền Biến với Nhân, Địa và Thiên nên có Thế của Trời, Đất và có Lực của thiên hạ.
8. Trải nghiệm sống:
Không chỉ là tổng hợp những gì đã trải qua mà là những giá trị con người cô đọng (Ngộ) được từ quá trình tìm kiếm mục đích cuộc sống.
PS: Thất bại hay thành công là thái độ khi so sánh kỳ vọng với diễn biến tại một giai đoạn của cuộc sống, không phải thước đo giá trị con người hay trải nghiệm sống. Thay đổi kỳ vọng thì bại thành thắng, thắng thành bại. Vì vậy gọi ai đó là người thành công hay kẻ thất bại đều là thiển cận.
9. Mục đích sống:
Không phải là mục tiêu nhắm đến mà là hành trình tìm kiếm trong cuộc đời. Khi thấy đạt mục đích là lúc sự sống chấm dứt.
10. Cảm xúc:
Cảm xúc không chỉ là rung động, phản ứng với ngoại cảnh mà là với bản thân.
Cảm xúc giá trị nhất là yêu thương. Cảm xúc đ.ộc h.ại nhất là th.ù hận. Và 1 trong các yếu tố làm nên hạnh phúc là làm chủ được cảm xúc.
11. Có trách nhiệm:
Không chỉ là dám nhận hậu quả xấu về mình mà là tính trước được hậu quả để sẵn sàng đón nhận.
Không chỉ là làm tốt những gì yêu thích mà biết yêu thích những gì phải làm.
PS: Người có trách nhiệm là người được cả đứa thương lẫn kẻ ghét sẵn sàng đi cùng vào nơi gian khó.

              Doanh nhân Lý Xuân Hải 

DUYMINH - CHUYÊN SẢN PHẨM 3M CHÍNH HÃNG

Hotline: 0914 536 776